top of page

חודש אפריל, אביב , פריחה, חג הפסח...
אז גם אצלנו מתחדשים. 
בחודש מרץ עסקנו בניקוי, עבדנו על שחרור וניקוי אברים פנימיים, ניקינו פחדים ודאגות, שחררנו לחץ. ועכשיו... 
תקופה חדשה. אביב. הרבה התחדשות, צמיחה. הטבע שסביבנו מראה לנו את יופיו, ואנחנו הרי חלק מהטבע, מכל הבריאה. מה אנחנו מביאים באביב זה?
ביהדות מדברים על יציאת מצרים. "חייב כל אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
יציאה מהמיצר. המיצר שסוגר את הלב, והיכולת לצאת ממנו, להשתחרר ולחיות בשמחה, באור, בחיבור.
אז במסגרת היציאה מהמיצר- הבאנו לכם הרבה פעילויות מיוחדות שמרוממות את הלב-
בשלישי ה 4.4. מעגל ריפוי
ב 21.4 סדנת ריפוי והתחדשות באלה יוגה , תל אביב. 
ב 5.5 שיעור על מצוינות במסגרת שבוע המצוינות בארץ.
ב- 11.5 קורס מורים
ולקראת הקיץ- מתנה מיוחדת....
זמן נשים-6, 22-24.6 בבית אורן.

מה חדש?

bottom of page